Урок № 2. Основні принципи побудови та функціонування мережі Інтернет. Поняття про мову HTML (Продовження)

Термін «гіпертекст» був введений Тедом Нельсоном (Ted Nelson) ще в шістдесятих роках. Так називається текст, до якого включено інтерактивні посилання на інші документи. За їх допомогою читач, вказавши на будь-яке слово або фразу, миттєво отримує…

Урок № 1. Основні принципи побудови та функціонування мережі Інтернет (Початок)

Існує три види відповідальності: мережева (наслідок – примусове закриття сторінки та блокування доступу до Інтернету); адміністративна (наслідок – порушення питання про звільнення з роботи, якщо ви працюєте); карна (наслідок – порушення карної справи). Проблема Інтернету…