Починаємо свою роботу.

Словник мови ЛОГО.

Середовище «ЛогоМиры» — це одна з багатьох програм, які використовують мову Лого.

Мова програмування Лого складається з:

 • Ø алфавіту – символів, які дозволяється використовувати;
 • Ø вказівок (команд, інструкцій);
 • Ø правил – пояснюють, як користуватися вказівками.

Словник Лого складається з трьох частин:

 • Ø примітиви – вбудовані в систему слова (наприклад, вп і покажи);
 • Ø слова, створені користувачем;
 • Ø спеціальні слова.

Кожного разу, коли ви створюєте той або інший об’єкт (черепашку, лист, кнопку і т. п.), до словника системи додається спеціальне слово.

Наприклад, слово пісня буде занесене до словника після створення текстового вікна з таким ім’ям.

Словник примітивів складається з імен команд і датчиків.

Команда наказує системі виконати певну дію. Після виконання команди стан системи змінюється.

Датчик в Лого – це щось подібне до прибору для вимірювання стану екранних об’єктів.

В нашому житті подібні вимірювальні пристрої відіграють важливу роль. Це й термометр, який показує температуру, й спідометр, що повідомляє швидкість руху, й манометр, що вимірює тиск у паровому котлі та ін.  Всі ці прилади самі не виконують ніяких дій – просто фіксують стан на даний момент. Звичайно, поставивши термометр, не можна вилікувати хворого, а підкрутивши стрілку спідометра, не збільшиш швидкість автомобіля. Але, дивлячись на покази приборів, можна прийняти рішення про наступні дії та прослідкувати, як реагує об’єкт на ці дії.

Значення, повідомлене датчиком, повинно бути використане, як аргумент в якій-небудь команді або іншому датчику.

Наприклад, покажи ответ, покажи цвет, покажи курс, покажи размер, покажи форму, покажи цвет_поля і т. д.

В результаті виконання цих команд, в полі команд має бути виведено те чи інше значення.

Словник мови Лого може змінюватися. Створення нового листа призводить до того, що в словнику з’являється команда ім’я_листа.

Наприклад, створивши лист з ім’ям «задача», ви можете використовувати команду задача для того, щоб відкрити цей лист.

Запис звуку, мелодії, створення текстового вікна і т.п. призводить до того, що в системі з’являється команда з тим самим ім’ям. Так, створення черепашки призводить до того, що у словнику з’являється команда з ім’ям черепашки (наприклад, ч1). Потім це ім’я може використовуватись в програмуванні проекту, як і будь-яка стандартна команда. Наприклад, для «ч1 вп 100 – черепашка з ім’ям ч1 проходить вперед на 100 кроків.

Імена, слова та списки в ЛОГО

Словом в Лого називається будь-яка послідовність символів, що має вигляд:

«послідовність_символів

Списком називається довільна послідовність елементів списку, що має вигляд:

[елемент1 … елементN]

Наприклад, команда пиши “відповідь – виводить у текстове вікно слово «відповідь», а команда пиши [Відповідь – 100 кг] – виводить список із кількох слів (речення).

Під час створення будь-яких об’єктів потрібно пам’ятати:

Імена будь-яких об’єктів або команд в Лого описуються одним словом.

Створення процедур

У мові Лого можна не тільки використовувати стандартні примітиви – команди, але створювати і виконувати нові примітиви – процедури.

Повторимо правила запису та використання процедур. Процедури записуються в листі Команд на зворотній стороні Робочого листа. Щоб перевернути лист і опинитися на зворотному боці листа, потрібно натиснути клавіші Ctrl+F або виконати команду «Листы» à «Программы».

Наприклад, розглянемо процедуру, яка малює квадрат зі стороною 60 кроків:

это квадрат

по повтори 4 [вп 60 пр 90]

конец

Перший рядок є заголовком процедури, у ньому ви даєте назву своїй новій команди – ім’я процедури. В кінці першого рядка необхідно натиснути клавішу Enter. Далі йдуть рядки, що описують роботу процедури. Завершує запис процедури слово кінець.

Для виклику процедури (тобто для запуску її на виконання) треба перевернути лист і використати ім’я процедури як звичайну команду: ввести у полі команд або записати як інструкцію для кнопки і т. п. Зверніть увагу, що ім’я процедури може використовуватись як частина інших процедур.

Використання процедур подібне до використання основних примітивів Лого. Головна відмінність процедур від примітивів-команд: процедури можна використовувати лише на тому листі, на якому вони описані. Текст процедури зберігається на тому листі, на якому вони описані. Текст процедури зберігається разом з проектом, якщо записати його на диск.

ПЕРЕВІР СЕБЕ:

 1. З яких трьох вікон складається вікно середовища «ЛогоМиры»?
 2. На які дві групи розподілені інструменти?
 3. Для чого призначені Поле команд, Поле форм, Робочий лист?
 4. З чого складається мова програмування?
 5. Що таке алфавіт мови програмування?
 6. Що входить у словник Лого?
 7. Яка різниця у використанні команди та датчика?
 8. Що таке слово та список?
 9. Скільки слів повинно бути в імені будь-якого об’єкта Лого?
 10. Що таке процедура? Назвати правила її опису?
 11. Що таке виклик процедури?

Домашнє завдання

1. Повтори основні об’єкти та команди, вивчені у 5 класі.

2. Вивчити п. 1.1 (ст. 6-10) матеріал, поданий вище.

 

One Reply to “Починаємо свою роботу.”

Comments are closed.