Використання модуля CRT

Використовуючи можливості  модуля CRT, можна розробити зручний інтерфейс для будь-якої програми. Давайте з вами спробуємо розробити такий інтерфейс для програми Амазонка. Створимо на екрані два вікна – в одному вікні будемо вводити значення аргументів задачі…

Виконуюємо домашнє завдання. Матеріал для самостійного опрацювання. Частина 1. Призначення та основні можливості модуля CRT.

Призначення та основні можливості модуля CRT. Монітор комп’ютера працює по-різному в одному з двох можливих режимів – текстовому або графічному. Положення будь-якого символу на моніторі в тестовому режимі задають координати рядка та стовпця, на перетині…

Самостійна робота «Розгалуження» (9 клас)

Варіант №1 1. Встановити зв’язок між виразами, записаними математично і виразами мовою Паскаль: x  належить (-∞; 6)                                        x>=6 x належить (-∞; 6]                                         x<>6 x належить (6; +∞)                                        x<6 x належить (-∞; 6) ∩ (6; +∞)                         …

Тестування з теми: «Мова гіпертекстової розмітки HTML»

1. Мова розмітки гіпертексту – це: А) спеціальні команди для створення зв’язку Інтернету; Б) спеціальні команди для створення зв’язку між певними веб-сторінками; В) сукупність та правила розташування спеціальних кодів, які керують форматуванням, вставленням ілюстрацій, таблиць…

Тестування з теми «Масиви» (10-A)

Варіант № 1 1. Масив – це… а) послідовність випадкових чисел; б) скінченний набір елементів одного типу, які зберігаються в послідовно розташованих комірках оперативної пам’яті і мають спільну назву; в) послідовність символьних величин, які зберігаються…