Запис циклічних операторів мовою Паскаль (9 клас)

Циклом називають послідовність дій (операторів), яку записують один раз, але вона може виконуватися багаторазово. Саме слово «цикл» походить від грецького слова, яке в перекладі означає «коло», «обертання» і символізує, що у циклічних алгоритмах тіло циклу…

Оператор вибору CASE. Частина 2

Оператор вибору CASE має такий формат запису: CASE <керуюча змінна або вираз> OF <набір значень1 або діапазон1>:<серія команд1>; <набір значень2 або діапазон2>:<серія команд2>; ………………… <набір значеньN або діапазонN>:<серія командN>; ELSE <альтернативна до всіх наборів або…

Оператор вибору CASE (Частина 1)

Часто при розробці програм ми використовуємо кілька операторів розгалуження, розміщуючи їх у програмі як послідовно один за одним, так і вкладаючи один оператор в інший. Наші програми стають від цього доволі громіздкими та можуть працювати…