Вивчаємо графічний режим в Паскалі (10-А клас)

Малюємо усміхнене обличчя Алгоритм. Спочатку малюємо зовнішнє коло (з радіусом headradius), потім три маленькі кола (з радіусом EyeNoseRadius), які зображають очі та ніс. Малюємо дугу, (усміхнений ротик) з початковим кутом 2100 і 3300. Дуга і…

Поняття об’єктної моделі. (10-Б)

З появою таблиць каскадних стилів у HTML з’явилася можливість будувати логічну структуру документа, а потім визначати формат її відображення. Цей підхід змінив усю технологію проектування сторінок сайту. Тепер можна визначити спочатку типи сторінок, потім логічні…

Практична робота «Перше знайомство з процедурами та функціями» (9 клас)

Мета : навчитися розробляти, редагувати, компілювати та виконувати програми з використанням процедур та функцій. 1.  У середовищі програмування Турбо Паскаль створіть новий файл і наберіть текст програми про трикутник. Program Trikytnik; Var stor_S, stor_P, stor_T,…

Параметри-значення та параметри-змінні

Параметри-значення та параметри-змінні Якщо в описі функції ми вказуємо тип її результату, то описуючи процедуру, ми не виконуємо цих дій. Тому треба розглянути, як ми отримуємо  значення під час виконання процедур і скільки таких значень…

Поняття процедури і функції, їх призначення. Схема оформлення виклику процедур та функцій.

У мові програмування Паскаль існують два види підпрограм ­­­– процедури та функції, які відрізняються за призначенням та їх використанням. Процедури використовують для виконання послідовності дій, призначених змінити свою зовнішню по відношенню до них програмні обстановку….

Процедури та функції в мові Паскаль.Можливість та доцільність використання підпрограм (9 клас)

Підпрограма – це незалежний фрагмент програми, який оформляється у вигляді окремої синтаксичної конструкції і може використовуватися багаторазово в будь-якому місці програми. Оскільки майже будь-яка програма на мові Паскаль містить певні однакові дії, ми вже з…