Вивчаємо графічний режим в Паскалі (10-А клас)

Малюємо усміхнене обличчя

Алгоритм.

  1. Спочатку малюємо зовнішнє коло (з радіусом headradius), потім три маленькі кола (з радіусом EyeNoseRadius), які зображають очі та ніс.
  2. Малюємо дугу, (усміхнений ротик) з початковим кутом 2100 і 3300. Дуга і зовнішнє коло мають спільний центр, однак радіус дуги складає 75% від радіуса кола.

Program HappyFace;

Uses graph;

Var

Driver, mode, midX, midY, LeftEyeX, RightEyeX, EyeY,

noseX, noseY, HeadRadius, EyeNoseRadius, SmileRadius,

StepX, StepY:integer;

Begin

Initgraph (driver, mode, ‘ ’);

MidX:=getmaxX div 2;

MidY:=getmaxY div 2;

Headradius:=getMaxY div 4;

Circle (midX, midY, headRadius);

StepX:=HeadRadius div 4;

StepY:=StepX;

LeftEyeX:=MidX – StepX;

RightEyeX:=MidX + StepX;

EyeY:=MidY – StepY;

EyeNoseRadius:=HeadRadius div 10;

Circle (LeftEyeX, EyeY, EyeNoseRadius);

Circle (RightEyeX, EyeY, EyeNoseRadius);

NoseX:=MidX;

NoseY:=MidY + StepY;

Circle (NoseX, NoseY, EyeNoseRadius);

SmileRadius:=Round(0.75*HeadRadius);

Arc (MidX, MidY, 210, 330, SmileRadius)

Closegraph;

End.

One Reply to “Вивчаємо графічний режим в Паскалі (10-А клас)”

  1. розвяжіть будьласка задачу: обчислити суму N цілих чисел

Comments are closed.