До контрольної готується 10-А клас

Контрольна робота з теми: «Графіка у Паскалі» І варіант 1.  Дана процедура PutPixel малює: а) відрізок прямої; б) точку; в) дугу. 2.  Для роботи в графічному режимі необхідно підключити модуль … а) DOS; б) CRT;…

До котрольної роботи готується 9 клас

Контрольна робота «Процедури та функції. Масиви» І варіант 1. Що називають підпрограмою? Для чого розробляють підпрограми? 2. Яку структуру має підпрограма-функція? Запишіть загальний опис функції. Запишіть функцію обчислення максимального елемента в одновимірному масиві. 3. Із…

Тестування по темі «Бази даних. СУБД Access» (11 класс)

1. Коли місце збереження інформації стає базою даних? а) якщо дані об’єднані зв’язками і спільною структурою; б) якщо забезпечена секретність даних; в) як тільки якась інформація занесена до пам’яті комп’ютера; г) якщо завідуючий базою починає…

Ви готуєтесь до контрольної? (7 клас)

Контрольна робота «Циклічні алгоритми» І варіант 1. Для чого використовують оператор повторення? Що таке цикл? 2. Намалюйте блок-схему, що відповідає циклу з передумовою, та поясніть призначення її основних блоків. Запишіть структуру циклу з передумовою відповідно…

Контрольна робота з теми: «Циклічні алгоритми» (8 клас)

Контрольна робота з теми: «Циклічні алгоритми» І варіант 1. Які види циклічних операторів ви знаєте? 2. Зобразіть у вигляді блок-схеми оператор циклу з передумовою. Запишіть цей вид циклічного оператора мовою програмування Паскаль. Поясніть виконання. 3….

Тестування з теми: Каскадні таблиці стилів. Створення форм (10-Б)

1. Таблиця каскадних стилів – це: а) файл з описом структури веб-сторінки; б) певна структура з описом властивостей елементів веб-сторінки; в) спеціальна структура, в якій задається колір шрифту для елементів веб-сторінки; г) набір правил оформлення…

Мінімальний та максимальний елементи в одновимірному масиві (9 клас)

Повторимо основні поняття: Заносячи до щоденника погоди дані про температуру протягом перших десяти днів поточного місяця. Петрик отримав такий одновимірний масив T цілих чисел: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -3…

У Вас контрольна робота? Може варто підготуватися? (6 клас)

Контрольна робота «Процедури з параметрами» І варіант 1. Що називається рекурсією? (1 бал) 2. Записати команду створення бігунка з ім’ям «колір», та параметрами: мінімум – 0, максимум – 139, поточне значення – 10 (1 бал)….