Тестування з теми: Каскадні таблиці стилів. Створення форм (10-Б)

1. Таблиця каскадних стилів – це: а) файл з описом структури веб-сторінки; б) певна структура з описом властивостей елементів веб-сторінки; в) спеціальна структура, в якій задається колір шрифту для елементів веб-сторінки; г) набір правил оформлення…

Практична робота “Використання форм” (10-Б)

У текстовому редакторі Блокнот наберіть текст HTML-документа. Замість електронної пошти, вказаної в тексті у тегу FORM введіть власну адресу електронної пошти. У текстовому редакторі Блокнот наберіть текст HTML-документа. Замість електронної пошти, вказаної в тексті у…

Поняття об’єктної моделі. (10-Б)

З появою таблиць каскадних стилів у HTML з’явилася можливість будувати логічну структуру документа, а потім визначати формат її відображення. Цей підхід змінив усю технологію проектування сторінок сайту. Тепер можна визначити спочатку типи сторінок, потім логічні…

Тестування з теми: «Мова гіпертекстової розмітки HTML»

1. Мова розмітки гіпертексту – це: А) спеціальні команди для створення зв’язку Інтернету; Б) спеціальні команди для створення зв’язку між певними веб-сторінками; В) сукупність та правила розташування спеціальних кодів, які керують форматуванням, вставленням ілюстрацій, таблиць…

Урок № 2. Основні принципи побудови та функціонування мережі Інтернет. Поняття про мову HTML (Продовження)

Термін «гіпертекст» був введений Тедом Нельсоном (Ted Nelson) ще в шістдесятих роках. Так називається текст, до якого включено інтерактивні посилання на інші документи. За їх допомогою читач, вказавши на будь-яке слово або фразу, миттєво отримує…

Урок № 1. Основні принципи побудови та функціонування мережі Інтернет (Початок)

Існує три види відповідальності: мережева (наслідок – примусове закриття сторінки та блокування доступу до Інтернету); адміністративна (наслідок – порушення питання про звільнення з роботи, якщо ви працюєте); карна (наслідок – порушення карної справи). Проблема Інтернету…